Kim jesteśmy


Większość z nas, które tworzymy Wspólnotę, wyszło z różnych doświadczeń przeżywania swojego piękna. Nieraz obraz ten był zdominowany i wykrzywiony przez kulturę obecnego świata, która często nie ma nic wspólnego z godnością człowieka.

Łączy nas wielkie pragnienie odkrywania prawdziwej godności, jaką wyczytujemy w Maryi. Jej Osoba stanowi dla nas pewną i życiodajną drogę piękna. Maryja jest piękna, bo kocha. Całkowicie ukształtowana miłością Jezusa jest dla nas gwarancją tego, jak bardzo kobieta może rozkwitać przez współpracę z łaską.

Jak w ogrodzie są różne kwiaty, tak samo jest w naszej wspólnocie – różnorodność jest ogromnym darem, którą w mocy Ducha Świętego tworzymy. Jesteśmy razem niczym bukiet żywych serc dla Jezusa, serc całkowicie oddanych Niepokalanej. Tak zwana wielojedność we Wspólnocie jest owocem pochylania się nad swoimi słabościami, dźwigania siebie nawzajem w miłości i wywyższenia talentów innych na większą chwałę Bożą.

We wspólnocie są żony, matki, osoby poszukujące swojej drogi, Ogród mieści wiele stanów, taką duchową formację proponujemy 🙂

Ogród Maryi jest bezpiecznym miejscem rozkwitu kobiecego serca, które potrzebuje dobrej formacji i serdecznego przyjęcia ze strony członkiń.

Łączy nas także wspólne zanoszenie odkrywanego piękna w Chrystusie w mocy Ducha Świętego do miejsc, w których nadzieja stała się bez imienia, a są to więzienia oraz schronienia i przytuliska dla bezdomnych kobiet. Część z kobiet wychodzi właśnie tam z posługą, a niektóre posługują podczas rekolekcji “Drzewo życia. Uzdrowiona przez Krzyż”.

Odrodzenie, które w mocy Ducha Świętego dokonuje się w nas, dzięki formacji we Wspólnocie i codziennym dbaniu o życie duchowe, staje się naszą wspólnotą radością i śpiewem Magnificat Bogu.

Wspólnota Ogród Maryi rozwija się pod skrzydłami Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.