Pneumatofora – uzdrowienie serca kobiety


Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich
oraz objawię im obfity pokój i bezpieczeństwo.
Jer 33, 6

Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich
oraz objawię im obfity pokój i bezpieczeństwo.
Jer 33, 6

Czwarty cykl Pneumatofory: Oblubienica Zmartwychwstałego rozpocznie się już niebawem w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach!

W każdy TRZECI wtorek miesiąca (począwszy od PAŹDZIERNIKA)
zapraszamy Panie na bogaty program duchowy dla Kobiet.

Daty wszystkich wtorków projektu w roku 2023/2024: 17.10., 21.11., 19.12., 16.01., 20.02., 19.03., 16.04., 21.05., 18.06.

Cykl Pneumatofora to otwarte spotkania dla kobiet, podczas których pochylamy się nad fragmentem Ewangelii opisującym relację Jezusa i konkretnej kobiety. Każde spotkanie to Msza Święta w intencji Uczestniczek, Adoracja z uwielbieniem, konferencja z dzieleniem się (w grupkach) Słowem Bożym oraz Apel Jasnogórski i zawierzenie się Maryi. Podczas Adoracji przez rozważania prowadzimy Uczestniczki spotkania do odważnego otwarcia ich serc przed Jezusem Miłosiernym, aby zraniony obraz siebie został uleczony mocą miłującego spojrzenia Jego miłości. Podczas Adoracji modlitwę uwielbienia prowadzi m.in. Michał Niemiec (utalentowany muzyk i autor licznych pieśni o Maryi) oraz osoby utalentowane muzycznie związane z naszą wspólnotą.

Pneumatofora jest skierowana do każdej kobiety, która posiada skażony obraz swego piękna, tęskni i szuka spojrzenia na siebie w Chrystusie.

Plan spotkania:

  • 18:00 Eucharystia w kaplicy św. s. Faustyny (dolny poziom Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)
  • 19:00 Adoracja z uwielbieniem
  • 20:00 tematyczna konferencja i dzielenie się Słowem Bożym (w salce Faustinum)
  • 21:00 Apel Jasnogórski i zawierzenie

Więcej informacji na profilu Pneumatofora: https://www.facebook.com/pneumatofora.krakow