Historia Wspólnoty Ogród Maryi


Wspólnota została pobłogosławiona 5 października 2017 r. w święto św. s. Faustyny przez ks. dr. Pawła Pielkę, ówczesnego duszpasterza DA Patmos, działającego w ramach UPJPII w Krakowie. Powstała z głębokiego przeżywania prawdy o godności człowieka, godności kobiety, jaką Chrystus obdarzył mnie i ukazał wzór jej pielęgnowania i rozwoju w Niepokalanej Maryi przez Ducha Świętego. Porwana miłością Ukrzyżowanego Pana, zaczęłam odkrywać swoją duszę jak ogród – miejsce codziennego przebywania mego Pana i mnie. Poznawanie Maryi jako odnowionego ogrodu, nowego stworzenia, nowej Ewy, sprawiło, że zachwyciłam się prawdą o godności, jaką Chrystus obdarzył każdego człowieka, powołując go ku temu, aby żył w prawdziwej wolności dziecięctwa Bożego jako świadek miłości doskonałej.

Codzienne spotkanie z Chrystusem wlewało we mnie pragnienie powstania Wspólnoty Ogród Maryi, która stworzyłaby przestrzeń dla świadomej formacji kobiet – w duchu posoborowego nauczania o godności kobiety. Żywe doświadczenie wiary połączyłam z rzetelnym studiowaniem teologii na UPJPII w Krakowie, a zamiłowanie do Maryi wydoskonalam na obecnie realizowanych studiach podyplomowych z mariologii w Niepokalanowie.

Aktualność duchowych potrzeb ludzi, będących często w wielkim zaniedbaniu, zaprowadziła naszą Wspólnotę stopami Maryi do różnych „uschniętych ogrodów dusz ludzkich”, by – z Maryją, w konkretnych czynach – prowadzić ludzi do Chrystusa, Ogrodnika duszy ludzkiej, źródła wody żywej. Historia Wspólnoty rozwijała się zgodnie z ewangelicznym przesłaniem – od najmniejszego ziarenka, podlewanego przez lata wiernością i zawierzeniem dzieła Bogu i św. Józefowi, wyrasta piękne drzewo, które stanowi schronienie dla wielu kobiecych serc. Ogród staje się Domem Maryi, miejscem kształtowania swego serca na wzór Maryi, zachwytem nad wstrząsającą miłością Ukrzyżowanego Pana, który zabrał wszelki niewłaściwy obraz człowieka i podarował mu całkiem nowy, oczyszczony i pełny chwały. Maryja Niepokalana w Duchu Świętym jest naszą drogą ku tej zdumiewającej prawdzie.

Boże okoliczności zaczęły przyprowadzać do wspólnoty niewiasty, których pragnienia były spójne: pogłębienie tematyki godności kobiety w Maryi i pragnienie rozkwitu, służby dla Kościoła. Tak oto, poprzez wiele niezwykłych historii osób, dziś wspólnotę tworzą zaangażowane w apostolat Ogrodu Maryi piękne kobiety, traktujące swoją wiarę w Chrystusa jako cenny skarb, którym należy dzielić się z innymi.

Duszpasterzem wspólnoty jest ks. dr Mirosław Smyrak, teolog duchowości.