Przytulisko św. Brata Alberta dla bezdomnych Kobiet w Krakowie


Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma!
Ich język wysechł już z pragnienia.
Ja, Pan, wysłucham ich,
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.
Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach
i źródłom wód pośrodku nizin.
Zamienię pustynię na pojezierze,
a wyschniętą ziemię na wodotryski.
Na pustyni zasadzę cedry,
akacje, mirty i oliwki;
rozkrzewię na pustkowiu cyprysy,
wiązy i bukszpan obok siebie,
ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli [wszyscy],
że ręka Pańska to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał.
Iz 41, 17-20

Nędzni i biedni szukają wody, i nie ma!
Ich język wysechł już z pragnienia.
Ja, Pan, wysłucham ich,
nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela.
Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach
i źródłom wód pośrodku nizin.
Zamienię pustynię na pojezierze,
a wyschniętą ziemię na wodotryski.
Na pustyni zasadzę cedry,
akacje, mirty i oliwki;
rozkrzewię na pustkowiu cyprysy,
wiązy i bukszpan obok siebie,
ażeby widzieli i poznali,
rozważyli i pojęli [wszyscy],
że ręka Pańska to uczyniła,
że Święty Izraela tego dokonał.
Iz 41, 17-20

Odradzane w nas piękno Chrystusowe zanosimy w posłudze dla ubogich Kobiet, które zapomniały o swojej godności i żyją w wielkim cierpieniu.

Wraz z siostrami Albertynkami zapraszamy mieszkanki domu na Mszę Świętą w ich intencjach, na konferencję i Adorację z uwielbieniem i zawierzeniem się Bożemu Miłosierdziu. Podczas konferencji opieramy się na wybranym fragmencie z Pisma Świętego o kobiecie w oczach Jezusa. Wiele historii Pań w kryzysie bezdomności przypomina historie kobiet z Nowego Testamentu, z którymi spotykał się Jezus i które pragnął uzdrowić: kobieta cierpiąca na krwotok, pochylona, głęboko zraniona. Dlatego konferencje na temat kobiet i dzielenie się naszą wiarą w Jezusa, Oblubieńca każdej kobiety, przynoszą Paniom wiele radości i wytchnienia.

Spotkania w Przytulisku odbywają się raz na miesiąc, budujemy je wraz z kapłanem.

Spotkaniom towarzyszą także żywe kwiaty, które Panie otrzymują: jako symbol ich piękna i miłości Jezusa do nich. Mieszkanki domu chętnie korzystają z sakramentu pokuty i pojednania.