Rekolekcje dla kobiet w Medjugorje

NOWY TERMIN REKOLEKCJI W MEDJUGORJE: od 23 do 31 lipca 2024 r.

Od 21 do 29 listopada 2022 r. odbyły się pierwsze rekolekcje dla kobiet w Medjugorje, zorganizowane przez biuro pielgrzymkowe Totus Tuus.
Obecnie zapraszamy na ich drugą edycję!

Oto jedno z nadesłanych po nich świadectw:

Rekolekcje w Medjugorie były dla mnie wyjątkowym, zaskakującym i przełomowym czasem, którego owoce wciąż odkrywam. Podczas rekolekcji bardzo zbliżyłam się do Maryi, a po powrocie zauważam konkretne zmiany i pogłębioną więź z Bogiem. Moją codzienność wypełniają pokój i pewność, że całe moje życie ukryte jest w Najlepszych Rękach! // Julia

Rekolekcje dotyczyły tematu godności kobiety w Chrystusie przez pryzmat oblicza Niepokalanej. Kobiecość została ujęta w świetle pięknego nauczania Kościoła
– w zakresie płaszczyzny ciała, ducha i psychiki kobiety. Głoszone konferencje poruszały zagadnienia współpracy z Duchem Świętym w codzienności, przeżywania Eucharystii sercem – na wzór Maryi, misji kobiety w Kościele – na wzór Maryi, budowania relacji w miłosierdziu, przebaczenia i piękna tajemnicy Krzyża.


W CELU ZAPISÓW prosimy o kontakt z BIUREM TOTUS TUUS: https://totustuus.com.pl/ (500 384 500)

Kliknij po szczegółowe informacje na temat PIELGRZYMKI

Nauki rekolekcyjne głoszą:

Elwira Gałązka: chrześcijańska żona i mama, pedagog, doradca życia rodzinnego, nauczyciel metody prof. Rötzera.
Żona od 25 lat, mama czwórki wspaniałych dzieci. Współpracuje z Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej.

Renata Biała: mgr teologii, doktorantka w Szkole Doktorskiej na UPJPII, studentka mariologii na studiach podyplomowych na UKSW.
Głęboko zakochana w Niepokalanej Maryi i Chrystusie. Od wielu lat realizuje charyzmat podnoszenia i budzenia godności kobiety
podczas głoszenia konferencji, rekolekcji, posługi wśród więźniów, w przytulisku dla kobiet bezdomnych i wśród zagubionej młodzieży.
Maryję widzi jako drogę piękna w budowaniu godności człowieka.

Opieka duchowa: ks. Mariusz Kożuchowski