Ewangelizacja w więzieniu


Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi.
Łk 4, 18

Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił

i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi.
Łk 4, 18

Ewangelizacja w zakładzie karnym dla kobiet rozpoczęła się przed pandemią. Obecnie, po dwóch latach przerwy pandemicznej, wspólnota ruszyła ponownie z przesłaniem o niezgłębionym Bożym Miłosierdziu do Kobiet doświadczających w tym miejscu ucisku. W roku 2022-2023 realizowałyśmy z Paniami program pt. Uratowane piękno w Chrystusie, pochylając się nad prawdą o godności kobiety i miłosierdziu Jezusa w Piśmie Świętym. Skupione wokół ołtarza Eucharystycznego, Adoracji z uwielbieniem, modlitwy wstawienniczej – doświadczamy mocy działania Ducha Świętego, który na naszych oczach przywraca wiarę, odnawia nadzieję i odradza miłość.

Wspólnota wychodzi do Kobiet przebywających w zakładzie karnym wspólnie z duszpasterzem, ks. dr. Mirosławem Smyrakiem.

Tam, gdzie głęboko zagnieździło się cierpienie – jesteś wolnością. Tam, gdzie związany człowiek nieprzebaczeniem – dajesz łaskę przebaczenia i siłę do pojednania. Tam, gdzie leży nieufność względem Ciebie – przekonujesz o Twojej dobroci. Tam, gdzie inni stłumili nasze poczucie godności – na nowo ją stwarzasz przez dotyk miłosierdzia.

Na naszą śmierć wewnętrzną dajesz lekarstwo – siebie, źródło życia; w Tobie poznajemy Ojca, w Tobie poznajemy obecność Maryi przy nas, w Tobie zaczynamy wierzyć, że pokonamy tak wiele przeszkód… Wszystko mogę w Tobie, który mnie umacniasz!

Trwamy w uwielbieniu z Maryją za łaskę wyjścia do tych Pań. Podczas spotkań rozlewa się wielka chwała Jezusa, który przyszedł, aby nas zbawić i dać życie w obfitości.