Slide

Ogród Maryi

Jedność w Miłosierdziu

Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico,
ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. 
(…) Tyś źródłem mego ogrodu, zdrojem wód żywych
spływających z Libanu.
Pnp 4, 12-15

Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico,
ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. 
(…) Tyś źródłem mego ogrodu, zdrojem wód żywych
spływających z Libanu.
Pnp 4, 12-15

Fundamenty duchowej drogi Wspólnoty