Ogród na misjach w Meksyku


I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie» 
Mk 16, 15-18

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie»
Mk 16, 15-18

Przesłanie o pięknie i godności kobiety jest przesłaniem uniwersalnym. Przesłanie to wybrzmiewa jeszcze mocniej, kiedy ta godność jest deptana i zapomniana. Podczas misji w Meksyku Renata Biała współorganizowała spotkania dla kobiet meksykańskich, których historie życia związane były z nierządem, gwałtem i doświadczeniem bezdomności.

Zapoczątkowała wyjazd na meksykańską ziemię polskich osób świeckich wraz z kapłanem, z którymi współpracowała na rzecz godności człowieka.

Więcej informacji na profilu Misja Meksyk: https://www.facebook.com/MisjaMeksyk/

Misja Meksyk na YouTube: https://www.youtube.com/@misjameksyk4623